Financial engineering

Onafhankelijke expertise in de financiële wereld

Financial engineering is financiële architectuur. Het biedt de mogelijkheid om uw vermogen vanuit helikopterview te bekijken. Dit gaat veel verder dan een eenzijdige visie op het rendement van uw beleggingsportefeuille. Integratie van alle investeringscategoriën zorgt voor een breder inzicht en biedt u een betere basis voor nieuwe keuzes. 

Investment charter

Investeren met een charter? Dat is het fundament van financial engineering. Uw doelstellingen en ambities staan centraal. Wij houden parameters als risico, rendement, liquiditeit, kosten en fiscaliteit tegen het licht. Ook bepalen wij samen hoeveel tijd u eraan wilt  besteden en met welke regelmaat u dit wilt en kunt opvolgen. Met het charter bepaalt u de krijtlijnen voor uw vermogen voor een optimaal resultaat.

Goal based asset allocatie

Wij nemen uw volledige vermogen onder de loep, zowel beurs als niet-beursgenoteerde investeringen, uw vastgoed, uw privé-ondernemingen, uw collecties enz. Onze leidraad hierbij is uw doelstelling. Klopt dit met de verhouding risico/rendement? Optimaal? Kan het beter? Dat zijn de vragen die wij ons stellen en die wij bespreken.

Cash flow modelling

Waar gaat uw geld naartoe? Hoe werkt dat voor uw privévermogen, uw investeringen, financieringen, inkomsten en uitgaven?

Scenario-analyses

Financial engineering is scenario’s opbouwen. Value at risk? Volatiliteitsanalyses? Cashfluctuaties? What if-analyses? Let’s do it. Analyseren tot op het bot.

Selectie van dienstverleners

Wij initiëren en begeleiden de processen voor offertes en voorstellen. Denk maar aan een mogelijke optimalisatie van vermogensbeheer en private equity of het inschakelen van fiscale en juridische experts. Wij analyseren en beoordelen de (bestaande en/of nieuwe) service providers  en selecteren samen met u de voor u meest geschikte partij. Vervolgens zorgen wij voor de implementatie,  opvolging en permanente optimalisatie. Tijd om uw ambities voor uw vermogen te realiseren? We gaan tot het uiterste voor het best mogelijke resultaat.

Wenst u een afspraak? Wij gaan graag met u in gesprek.

Scroll naar boven